Hyppää sisältöön

27.1.–28.4.2024 Galleria Sivuraide: Nuutti Koskinen – Primaarisukkessio

Kuvataiteilija Nuutti Koskisen (s. 1975) kaksikanavainen videoinstallaatio Primaarisukkessio (2023), kertoo saaristoluonnon ja ihmisen välisestä suhteesta. Videoteos käsittelee luonnon esittämisen, kokemisen ja muokkaamisen infrastruktuuria.

Primaarisukkesio tuo esille niitä arvojärjestelmiä, jota ohjaavat tapaamme kokea, muokata ja arvottaa ympäristöämme. Saaristo on esimerkki kansallismaisemasta, jossa alati läsnä oleva ihmisen vaikutus ja historia muodostavat keskenään osin yhteensopimattomia, mutta osin myös toisilleen näkymättömiä kerroksia. Biologisena käsitteenä primaarisella sukkessiolla tarkoitetaan elinympäristöjen syntymisen prosessia, jossa eliölajit valtaavat uuden, esimerkiksi maankohoamisen myötä paljastuneen maa-alueen. Sukkessiossa eliölajisto kasvaa ja muuntuu vaiheittain, kunnes saavuttaa tasapainotilan.

Nuutti Koskinen työskentelee videon, valokuvan ja animaation keinoin sekä näitä yhdistellen. Taiteilija pohtii töissään usein ekologisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hän on valmistunut vuonna 2011 Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta.

Kuva: Nuutti Koskinen, Primaarisukkessio, 2023/2024. Pysäytyskuva videosta.