Hyppää sisältöön

Salon taidemuseon rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Suomen tietosuojalaki 1050/2018.

Rekisterin pitäjä
Salon taidemuseo Veturitalli (myöhemmin Veturitalli)
Mariankatu 14
24240 Salo
sähköposti: veturitalli@salo.fi
puh. 02-7784892
Y-tunnus 0139533-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Veturitallin intendentti Minna Nyqvist minna.nyqvist@salo.fi

Rekisterin nimi
Veturitallin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Veturitallin omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, toiminnan kehittäminen, sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • nimike
  • yhteystiedot
  • käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, uutiskirjeen tilaaja)
  • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Veturitallin ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Veturitallin työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain kaupungin myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi kieltää Veturitallia käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten.
Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Katso Salon kaupungin tietosuojaseloste täältä.

Kuva: Niclas Warius