Hyppää sisältöön

NÄYTTELYT

Salon taidemuseo on suljettu museorakennuksen teknisten tilojen laajennuksen johdosta. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan syksyllä pop up -näyttelyitä, joista kerromme erikseen. Toistaiseksi teknisten tilojen laajennus vaikeuttaa tarkan aikataulutuksen.

TULOSSA

23.1.-25.4.2021 YMPÄRI MENNÄÄN YHTEEN TULLAAN, Salon seudun yhteisöjä vanhoissa valokuvissa

Salo vanhoissa valokuvissa -näyttely vuodelta 2014 saa jatkoa. Muistojen matkalle lähdetään Salon keskustasta ympäristön liitoskuntiin. Kyliin ja yhteisöihin, joissa yhdessä on tehty työtä, harrastettu, juhlittu ja eletty arkea. Vanhat valokuvat kertovat viime vuosisadan alkuvuosikymmenten arkisesta aherruksesta pelloilla ja metsissä, työyhteisöistä, pruukeista, tehtaista, mutta myös vapaa- ajan vietosta urheilukilpailuineen ja uimakouluineen, laulu- ja tanssilavoista aina jääraveista “Pilvien Huimapäiden” lentonäytökseen. Erilaisista yhdessä toteutetuista tapahtumista ja kokoontumisista, joissa ollaan “ympäri menty ja yhteen tultu”.

15.5.-5.9.2021  AITO VAI EI? – Taideteoksen alkuperän lähteillä

Kesän 2021 näyttely Aito vai ei? – taideteoksen alkuperän läheteillä pohtii aidon ja väärennöksen väliselle taiteen kentälle jäävää monikirjoista teosten kenttää erilaisine kopioineen, jäljennöksineen, pastisseineen, parafraaseineen, replikoineen. Näyttely esittelee monipuolisen sekä vanhempaa että nykytaidetta käsittävän kokonaisuuden, joka herättää kysymyksiä taideteoksen aitouden olemuksesta ja merkityksestä, sekä visuaalisesti tarjoaa uusia ja kiinnostavia näkökulmia Suomen taidehistoriaan.

Kaikki kopiot eivät ole väärennöksiä, eikä matkiminen ole pelkkää jäljentämistä. Länsimaisen taiteen historiaan kuuluu koko joukko tunnettuja taideteoksia, joiden kopiointi on ollut osa taidekoulutusta. Harjoitustöinään tekemiensä kopioiden lisäksi taiteilijat ovat kopioineet itseään, toistaneet samoja hahmoja, yksityiskohtia, tai kokonaisia aiheita. Taiteilijat ovat aina ottaneet vaikutteita toisiltaan. He ovat lainanneet aiheita, tarkastelleet niitä uudesta näkökulmasta ja siirtäneet omaan aikaansa. Kerrotaan uudelleen vanhoja Kalevalan tarinoita, otetaan kantaa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti – tuodaan uusi ulottuvuus aiheen käsittelyyn.

Taide ei synny tyhjästä, vaan perustuu aina jollain tavalla aiempaan traditioon. Kopiointi tai lainaaminen ei ole tavatonta eikä luvatonta, jollei sitä tehdä huijaustarkoituksessa. Kopiot, replikat, reproduktiot ja pastissit eivät ole väärennöksiä, mutta aidon ja väärennöksen rajaa voidaan usein pohtia – aito vai ei?

24.9.2021-9.1.2022  PETRI ALA-MAUNUS

Petri Ala-Maunus (s. 1970) tunnetaan maalauksistaan, jotka ammentavat historiasta. Maisemat kuvaavat koskematonta luontoa todellisuutta suurempana ja vaikuttavampana, kuin paratiisia ilman ihmistä. Romanttisiin, yksityiskohtaisen tarkkoihin maisemamaalauksiin Ala-Maunus jättää illuusion särkeviä kohtia kuten valumia tai maalaamatonta pintaa. Toisinaan hän käyttää maalauksissaan vain kolmea tai neljää väriä.
Kuvassa Petri Ala-Maunuksen maalaus

>MENNEET NÄYTTELYT