Hyppää sisältöön

Kevään uusissa näyttelyissä keskiössä ihmisen ja ympäristön suhde

Valokuvaaja, arkkitehti Chen Jiagangin kuvissa yhdistyvät hypnoottisiksi kuvaelmiksi kiinalainen maaseutu, miljoonakaupunkien tehtaat ja torit, teollinen arkkitehtuuri sekä asetelmalliset ihmishahmot. Suuret valokuvat avaavat laajoja maisemia, joissa näkyvät erityislaatuisen luonnon valtavat mittasuhteet ja samalla ihmisen sinne jättämä kädenjälki. Rikkaat luonnonvarat ja maan valtava väestömäärä ovat mahdollistaneet Kiinan nopean talouskasvun. Samalla ne ovat luoneet tuotannon ja kuluttamisen noidankehän, suuret tehtaat tuottavat lisää tavaraa. Chenin teoksista välittyy pohdinta historian suhteesta nykyhetkeen ja sen kautta huoli tulevaisuudesta.

Näyttelystä lisää näyttelysivuillamme.

Kuvataiteilija Nuutti Koskisen (s. 1975) kaksikanavainen videoinstallaatio Primaarisukkessio (2023), kertoo saaristoluonnon ja ihmisen välisestä suhteesta. Videoteos käsittelee luonnon esittämisen, kokemisen ja muokkaamisen infrastruktuuria.

Primaarisukkessio tuo esille niitä arvojärjestelmiä, jota ohjaavat tapaamme kokea, muokata ja arvottaa ympäristöämme. Saaristo on esimerkki kansallismaisemasta, jossa alati läsnä oleva ihmisen vaikutus ja historia muodostavat keskenään osin yhteensopimattomia, mutta osin myös toisilleen näkymättömiä kerroksia. Biologisena käsitteenä primaarisella sukkessiolla tarkoitetaan elinympäristöjen syntymisen prosessia, jossa eliölajit valtaavat uuden, esimerkiksi maankohoamisen myötä paljastuneen maa-alueen. Sukkessiossa eliölajisto kasvaa ja muuntuu vaiheittain, kunnes saavuttaa tasapainotilan.

Näyttelystä lisää näyttelysivuillamme.