Hyppää sisältöön

15.5.-5.9.2021 AITO VAI EI?
Taideteoksen alkuperän lähteillä

AITO VAI EI? – Taideteoksen alkuperän lähteillä -näyttely pohtii aidon ja väärennöksen väliselle taiteen kentälle jäävää monikirjoista teosten kenttää erilaisine kopioineen, jäljennöksineen, pastisseineen, parafraaseineen, replikoineen. Näyttely esittelee monipuolisen sekä vanhempaa että nykytaidetta käsittävän kokonaisuuden, joka herättää kysymyksiä taideteoksen aitouden olemuksesta ja merkityksestä, sekä visuaalisesti tarjoaa uusia ja kiinnostavia näkökulmia Suomen taidehistoriaan.

Taistelevat metsot, sarjasta RAHAA, Ö-ryhmä

Ö-ryhmä, Taistelevat Metsot sarjasta RAHAA
@kuva Harri Larjosto

Kaikki kopiot eivät ole väärennöksiä, eikä matkiminen ole pelkkää jäljentämistä. Länsimaisen taiteen historiaan kuuluu koko joukko tunnettuja taideteoksia, joiden kopiointi on ollut osa taidekoulutusta. Harjoitustöinään tekemiensä kopioiden lisäksi taiteilijat ovat kopioineet itseään, toistaneet samoja hahmoja, yksityiskohtia, tai kokonaisia aiheita. Taiteilijat ovat aina ottaneet vaikutteita toisiltaan. He ovat lainanneet aiheita, tarkastelleet niitä uudesta näkökulmasta ja siirtäneet omaan aikaansa. Kerrotaan uudelleen vanhoja Kalevalan tarinoita, otetaan kantaa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti – tuodaan uusi ulottuvuus aiheen käsittelyyn.

Taide ei synny tyhjästä, vaan perustuu aina jollain tavalla aiempaan traditioon. Kopiointi tai lainaaminen ei ole tavatonta eikä luvatonta, jollei sitä tehdä huijaustarkoituksessa. Kopiot, replikat, reproduktiot ja pastissit eivät ole väärennöksiä, mutta aidon ja väärennöksen rajaa voidaan usein pohtia – aito vai ei?
Kuva: Ö-ryhmä, Taistelevat Metsot sarjasta RAHAA @kuva Harri Larjosto